Hrany a spáry - provedení při dodání

 

Pouze pro cizí pero:

Pouze pro cizí pero:

 • min. tloušťka desky: 16mm
 • max. tloušťka desky: 37mm (broušená)
 • výška drážky při tloušťce 16mm: 3,5mm; 6,5mm
 • od tloušťky 18mm: 6,5mm; 8,5mm
Hloubka drážky je variabilní do max. 20 mm.

Drážka a pero - standardní:

Drážka a pero - standardní:

 • min. tloušťka desky: 16mm bei B1
 • max. tloušťka desky: 37mm (broušená)
U tlouštěk desky do 24 mm činí šířka pera 6,0 mm a drážka 6,5 mm, od tlouštěk desky nad 26 mm je to 8,0 mm, resp. 8,5 mm

Drážka a pero - půlkruhové (pouze na podélných hranách):

Drážka a pero - půlkruhové (pouze na podélných hranách):

 • min. tloušťka desky: 22mm
 • max. tloušťka desky: 37mm (broušená)

Stupňovitá a střídavá drážka:

Stupňovitá a střídavá drážka:

 • min. tloušťka desky: 12mm
 • mmax. tloušťka desky: 37mm

Skosení:

Skosení:

 • min. tloušťka desky: 22mm
 • max. tloušťka desky: 37mm
 • výška stěny:x > 5mm
 • úhel skosení: α = libovolný

 

Uspořádání a odborné informace

 • Vzhledem k tomu, že panel AMROC se v případě změny vlhkosti, stejně jako každý dřevěný materiál, rozpíná a smršťuje, dochází k pohybům ve spárách. V zásadě platí: umístění většího množství spar (malý formát desek) vede k menším pohybům, umístění malého množství spar (větší formát desek) vede k větším pohybům ve spárách. Tyto pohyby musejí být zachyceny na upevnění, resp. ve spáře. Časem bude zaznamenána tendence ke smršťování desky. Toto je třeba mít na zřeteli zejména u provedení plných spar, aby se zabránilo tvorbě trhlin v oblasti spojů desek.

 • Technicky nejjednodušší a nejbezpečnější řešení představuje (tam, kde to připouští celkový dojem fasády) vždy otevřená, viditelná dilatační spára. Přitom se musí brát zřetel na izolaci spodní konstrukce. Z technického hlediska je v zásadě dostačující šířka spáry 5 mm, estetické důvody celkového dojmu, resp. použití profilů však může vyžadovat větší šířku spáry.

 • Šířka plné, viditelné dilatační spáry (u pravoúhlých řezných hran) by měla činit cca 5 mm, aby bylo pro zachycení pohybů desek možné pojmout dostatek trvale pružné spárovací hmoty. Je nutné dbát na to, aby byla spárovací hmota spojena pouze s řeznými hranami a nikoliv se spodní konstrukcí, aby nebyla omezena pružnost spárovací hmoty.

 • Řešením pro umístění spárovací hmoty, které se v praxi často používá, jsou skosené řezné hrany, u nichž je cca 50-70 % (podle tloušťky desky) vytvořeno jako skosení. Šířka spáry v zadní tupé části je zde dostatečná, pokud se rovná 5 mm. Spárovací hmota by měla být trvale elastická a odolná vůči alkáliím.

 • Tip: provedení se skosenými řeznými hranami může být u otevřených, viditelných spár i z optického hlediska velmi účinné.

 • Jaká spárovací hmota se používá v suchých, resp. vlhkých prostorách?
  Pro použití v suchých prostorách jsou vhodné jednosložkové disperzní akrylové hmoty s přípustnou celkovou deformací 20 %. Ve vlhkých prostorách by se naopak měly používat jednosložkové silikonové nebo polyuretanové hmoty s přípustnou celkovou deformací 25 %.

 • Pokud je ještě nutné zatřít menší plochy, doporučuje se použití disperzních tmelů ze syntetické pryskyřice.

Upozornění: obecně se musejí dodržovat směrnice příslušného výrobce.

Tupý spoj

Tupý spoj

Plná dilatační spára

Plná dilatační spára

Cizí pero

Cizí pero

Drážka + pero (>=18mm)

Drážka + pero (>=18mm)

Zúžená hrana

Zúžená hrana

Stupňovitá drážka (>=12mm)

Stupňovitá drážka (>=12mm)

Skosená hrana

Skosená hrana

Kovové pero*

Kovové pero*

Krycí lišta*

Krycí lišta*

Kolejnice Omega*

Kolejnice Omega*


* Tyto druhy upevnění se doporučují pouze pro dekorativní účely.

Vytisknout

Press enter to search